Skip to main content

Table 1 Descriptive statistics people in treatment for substance use disorder by main product in Belgium (2011-2014)

From: Use of health care services by people with substance use disorders in Belgium: a register-based cohort study

    opiates crack/cocaine stimulants cannabis alcohol
Sex (N missing = 9) Men N 4502 3420 1998 4924 6207
  % 79.1% 80.9% 74.8% 85.3% 66.5%
Women N 1188 807 675 852 3125
  % 20.9% 19.1% 25.3% 14.8% 33.5%
Age (N missing = 2365) <20 N 68 177 308 1363 26
  % 1.2% 4.4% 12.3% 25.8% 0.3%
20-29 N 1568 1737 1038 2236 388
  % 28.5% 43.4% 41.4% 42.3% 4.7%
30-39 N 2153 1516 839 1125 1322
  % 39.2% 37.9% 33.4% 21.3% 16.0%
40-49 N 1380 480 260 435 2690
  % 25.1% 12.0% 10.4% 8.2% 32.6%
50-59 N 299 83 59 114 2686
  % 5.4% 2.1% 2.4% 2.2% 32.5%
>60 N 25 10 6 11 1147
  % 0.5% 0.2% 0.2% 0.2% 13.9%
Region (N missing = 0) Flanders N 3096 3345 2604 4785 6298
  % 54.4% 79.1% 97.4% 82.8% 67.5%
Wallonia N 1815 602 43 768 2591
  % 31.9% 14.2% 1.6% 13.3% 27.8%
Brussels N 780 280 26 227 447
  % 13.7% 6.6% 1.0% 3.9% 4.8%
In treatment before (N missing = 1768) No N 965 1969 1215 3547 3295
  % 19.3% 49.1% 48.6% 63.4% 36.6%
Yes N 4035 2042 1283 2045 5709
  % 80.7% 50.9% 51.4% 36.6% 63.4%
Type treatment setting (N missing = 0) Inpatient N 2341 1675 761 1506 7918
  % 41.1% 39.6% 28.5% 26.1% 84.8%
Outpatient N 3350 2552 1912 4274 1418
  % 58.9% 60.4% 71.5% 73.9% 15.2%
Total   N 5691 4227 2673 5780 9336
   % 18.4% 13.7% 8.6% 18.7% 30.2%